Categories
PNA

Kaos

 

Samoorganizirane panike, poput samoorganizirajućih narodnih revolucija, su sve potencijonalniji fenomen koji se ne može predvidjeti. Trajna mogućnost na horizontu iščekivanja, faktor su koji se uračunava u nestabilno i destabilizirajuće društveno okruženje. Kao takvi projektiraju, utječu i mijenjaju procese i izračune upravljanja i donošenje odluka, međutim, bez obzira na to dovode li do izražaja pitanja koja su ključna, marginalna, isključivo vezane samo za segment i od samointeresa, ili čak i trivijalna te stoga opravdavaju ili proizvode suštinske promjene potpuno su druga stvar.

 

Ziauddin Sadar, Welcome to Postnormal Times, 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *